Makwati school voor wezen en kwetsbare kinderen.

De Makwati-school is opgericht in 2011 en staat in de wijk Makwati. In deze wijk bleek een grote behoefte aan onderwijs. Veel kinderen bleven gewoon thuis omdat ze wezen waren en anderen omdat ze te kwetsbaar zijn en ze het zich niet konden veroorloven om naar overheidsscholen te gaan. Het doel van Makwati School is om uitstekend onderwijs te bieden aan de kinderen in de wijk Makwati. De school biedt betaalbaar, christelijk onderwijs voor kinderen in de gemeenschap met een gevoel van leiderschap en verantwoordelijkheid. Deze kinderen zijn kwetsbaar voor uitbuiting door kinderarbeid, drugsmisbruik, huwelijken op jonge leeftijd, seks en ziekten. De school blijft zich inzetten voor het scheppen van een liefdevolle sfeer, waarin God centraal staat. De school richt zich op de spirituele, fysieke, mentale, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Door dit soort onderwijs, relaties en gebed worden de kinderen discipel en getransformeerd. Momenteel telt de school ruim 300 wees- en kwetsbare kinderen, van kleuterschool tot groep 7

 

Makwati School - sponsoractie

OM Zambia heeft een school in Kabwe voor kwetsbare kinderen - een prachtige kans voor deze specifieke groep kinderen om (christelijk) onderwijs te ontvangen.
Aan het maintenance team is gevraagd om de vleermuizen te verjagen welke boven het plafond zitten.
Afgelopen dinsdag hebben we de situatie onderzocht:
Er blijkt een hele groep vleermuizen op het plafond van een van de lokalen te zitten.
De stank van uitwerpselen en urine is niet te harden, een zeer ongezonde situatie waarbij acute actie nodig is.
Het gehele plafond dient te worden vervangen en ook een deel van het dak moet worden aangepakt.

Een probleem - de school heeft hier geen geld voor.

Vanwege de cholera die momenteel in Zambia heerst is de school komende week nog gesloten. Vandaar dat we vrijdag reeds begonnen zijn met uitbreken. Komende week moet het werk klaar zijn.

Graag willen we jullie vragen om ons te helpen dit acute probleem op te lossen.
Door ons te helpen met een eenmalige gift kunnen we de benodigde materialen aanschaffen om komende week het plafond en het dak te repareren.

We willen graag 1000 euro ophalen om de acute problemen aan te kunnen pakken.

Via deze link op onze website kun je geld storten naar onze rekening.

NL68RABO0339128194
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Nunspeet
o.v.v. ‘support Makwati'

Of via een tikkie: https://tikkie.me/pay/ecnsd01eacug0rf3lf1b

Mocht u geinteresseerd zijn en de school meer en/of blijvend willen helpen laat het ons weten via een bericht.
De school is verouderd en heeft op vele vlakken vernieuwing nodig.